• För ett vatten i balans

Trikloraminbrytare

Grunden för att bevara en bra kemisk sammansättning i badvattnet är balans. Ett kontrollerat vatten kan inte orsaka att farliga ämnen bildas. Det tillför inte heller bakterier eller organiskt material till badmiljön. Därför har vi tagit fram Trikloraminbrytaren. Den ser till att råvaran för badvattnet är absolut rent.  På så sätt kan man minska uppkomsten av trikloramin. Detta leder till en kraftigt förbättrad arbets- och besökarmiljö. 

Hälsa och miljö

divider

De allra flesta badhus använder sig av klor för att desinficera badvattnet. Klor är också det absolut bästa sättet för att kunna erbjuda ett så bra badvatten som möjligt. Detta för dock med sig vissa biprodukter då klor i förening med andra ämnen kan bilda trikloraminer.

Trikloramin är en gas och koncentrationen blir som allra starkast strax ovanför vattenytan. Den känns också igen på den typiska simhallslukten som vi brukar kalla klorlukt. 

Särskilt utsatta områden i ett badhus är äventyrsbad och bubbelpooler då kraftig rörelse och värme gynnar utsöndringen av trikloramin.

Hälsoeffekterna från trikloramin är många. Hudproblem, astma och rhinit är bara några av de sjukdomar som trikloramin kan orsaka. 

Störst risk för att drabbas har människor som kontinuerligt vistas i badhusmiljö. Då trikloramin är som mest koncentrerat strax ovanför ytan är tävlingssimmare hårt drabbade. Även barn som i regel andas mer luft än en vuxen och badhuspersonal kan få stora besvär av trikloramin.

Lika viktigt som det är att vi duschar innan vi hoppar i vattnet eller använder oss av rengöringsmedel som inte påverkar vattnets kvalitet är det också att vi späder bassängen med ett så kontrollerat vatten som möjligt.

divider

Minskar uppkomsten av trikloramin

Minskar bundet klor i vattnet

Minskar kemikalieförbrukningen

Hur fungerar det

divider

Trikloraminbrytaren är en sammanbygd enhet indelad i tre olika funktioner.

För att kunna reducera alkaliniteten i råvaran (vatten) använder man en extrem rening av vattnet. Reningen klarar av att ta bort enskilda lösa ämnen ner till molekylär nivå (exempel salt och socker). Denna teknik benämns omvänd osmos. För att denna teknik inte skall haverera måste man förbehandla vattnet genom att ta bort partiklar, kalk och halogener. Detta sker i de två första stegen. Efter det renas vattnet i den omvända osmosen.

För att minimera driftkostnaden krävs det att man rengör den omvända osmosen regelbundet. För detta har vi byggt in en tvättcykel (CIP). De första två stegen regenereras eller backspolas automatiskt. Anläggningen är mycket automatiserad för att säkerställa driften utan att man behöver fördjupade kunskaper i vattenkemi.