• För en bättre badmiljö

BIO serien

De flesta badanläggningar använder klor för att rena vattnet i sina bassänger. Men som alla kemiska ämnen reagerar klor med andra ämnen. I förening med kol och kväve som finns i städkemikalier bildas kloramin och trihalometaner. Det kan orsaka astma, rinnande ögon hosta och illamående.

Genom att se till att kol och kväve inte kommer i kontakt med badvattnet minskar du risken för bildning av skadligt trikloramin. Därför har vi tagit fram BIO rengöring, som till skillnad från traditionella städkemikalier är speciellt anpassade för badanläggningar. Inga tensider, inget kol, inget kväve.

Rengöringsmedel

divider

Daglig rengöring

Kalkrengöring

Kantrengöring

Desinfektion

Bastuolja

divider

BIO Oil är en bastuolja som används för att öka livslängden på lavarna samtidigt som man lyfter fram den vackra träytan. BIO Oil ger en smutsavvisande yta vilket gör lavarna lättare att rengöra. 

Rengör lavarna och skölj därefter av med vatten och torka dem noggrant. Ytan måste vara helt torr innan man påbörjar behandlingen. Applicera oljan med pensel eller trasa, arbetstemperatur 15-25 °C. Vänta en halvtimme och torka bort eventuellt överflöd. Låt torka minst 24 timmar innan användning. Behandling av lavarna bör göras cirka en gång i månaden i en offentlig bastu.

divider

Speciellt anpassad för badhus

Förbättrar arbets- & besöksmiljön

Minskar uppkomsten av Trikloramin

Hälsa och miljö

divider

De allra flesta badhus använder sig av klor för att desinficera badvattnet. Klor är också det absolut bästa sättet för att kunna erbjuda ett så bra badvatten som möjligt. Detta för dock med sig vissa biprodukter då klor i förening med andra ämnen kan bilda trikloraminer.

Trikloramin är en gas och koncentrationen blir som allra starkast strax ovanför vattenytan. Den känns också igen på den typiska simhallslukten som vi brukar kalla klorlukt. 

Särskilt utsatta områden i ett badhus är äventyrsbad och bubbelpooler då kraftig rörelse och värme gynnar utsöndringen av trikloramin.

Hälsoeffekterna från trikloramin är många. Hudproblem astma och rhinit är bara några av de sjukdomar som trikloramin kan orsaka.

Störst risk för att drabbas har människor som kontinuerligt vistas i badhusmiljö. Då trikloramin är som mest koncentrerat strax ovanför ytan är tävlingssimmare hårt drabbade. Även barn som i regel andas mer luft än en vuxen och badhuspersonal kan få stora besvär av trikloramin.

Exempel på ämnen som vi människor ger ifrån oss och som i förening med klor bildar trikloramin är svett, urin och kosmetiska produkter. Därför är det väldigt viktigt att alla badande tvättar sig noga innan man hoppas i vattnet.

Men det är inte bara vi människor som smutsar ner. Även de städkemikalier vi använder är ofta en stor bov i detta då de ofta innehåller olika kol- och kväveprodukter. 

Kväveinnehållande ämnen:

Amin, amid, nitril, ammonium

Kolinnehållande ämnen:

Alkyl, metyl, aletyl, acetat, ättiksyra och tensider

Representanter

divider

Sverige

 

 

Norge