• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

De allra flesta badhus använder sig av klor för att desinficera badvattnet. Klor är också det absolut bästa sättet för att kunna erbjuda ett så bra badvatten som möjligt. Detta för dock med sig vissa biprodukter då klor i förening med andra ämnen kan bilda trikloraminer.

Trikloramin är en gas och koncentrationen blir som allra starkast strax ovanför vattenytan. Den känns också igen på den typiska simhallslukten som vi brukar kalla klorlukt. 

Särskilt utsatta områden i ett badhus är äventyrsbad och bubbelpooler då kraftig rörelse och värme gynnar utsöndringen av trikloramin.

Hälsoeffekterna från trikloramin är många. Hudproblem astma och rhinit är bara några av de sjukdomar som trikloramin kan orsaka.

Störst risk för att drabbas har människor som kontinuerligt vistas i badhusmiljö. Då trikloramin är som mest koncentrerat strax ovanför ytan är tävlingssimmare hårt drabbade. Även barn som i regel andas mer luft än en vuxen och badhuspersonal kan få stora besvär av trikloramin.

Exempel på ämnen som vi människor ger ifrån oss och som i förening med klor bildar trikloramin är svett, urin och kosmetiska produkter. Därför är det väldigt viktigt att alla badande tvättar sig noga innan man hoppas i vattnet.

Men det är inte bara vi människor som smutsar ner. Även de städkemikalier vi använder är ofta en stor bov i detta då de ofta innehåller olika kol- och kväveprodukter. 

Kväveinnehållande ämnen:

Amin, amid, nitril, ammonium

Kolinnehållande ämnen:

Alkyl, metyl, aletyl, acetat, ättiksyra och tensider