• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

Disk (kyvett) 4329-H testar

Fritt klor, Totalt klor, Brom, pH, Hårdhet, Alkalinitet, Cyanursyra, Koppar, Järn, Salt, Fosfor.

 

Disk (kyvett) 4334-H testar

Fritt klor, Totalt klor, Brom, pH.

Denna disk går att använda tre gånger och passar därför utmärkt i verksamheter där vattenprover tas regelbundet under dagen.