• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

Testa vattnet på din badanläggning

Den innovativa WaterLink Spin Touch tar hand om alla vattentester du behöver i det dagliga arbetet för att uppfylla egenkontrollen.

Det här är det mest avancerade systemet för exakt avläsning av badvatten som någonsin producerats. Nu får ni precision i vattenanalysen utan tidskrävande förberedelser. Analyssystemet är så enkelt att vem som helst kan använda det.

Testa poolvattnet

Använd ute på fältet eller i butik. Låt kunden betala för testet eller inkludera när de köper produkter för ett visst värde. Kunden får veta statusen på sitt vatten tillsammans med förslag på förbättringar.

Vattenkvalité säljer nu Spin Touch till poolföretag i både Sverige och Norge. Precisionen och enkelheten gör Spin Touch till den bästa lösningen vi har hittat på den världsvida marknaden. Och vi är glada och stolta att kunna erbjuda den till dig som jobbar med vatten.