• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

Förebyggande åtgärder: information om poolsäkerhet

För att badandet skall bli ett nöje - var uppmärksam och följ säkerhetsreglerna.

Säkeheten vid pooler berör oss alla: varje år inträffar ett stort antal drunkningar med barn inblandade - detta kan undvikas om korrekt uppmärksamhet och övervakning sker.

Privata pooler är idealiska platser att simma i. Vattnet är rent och lugnt och man kan framför allt övervaka poolen utan ansträngning. Det är också den enda platsen där man kan montera en säkerhetsanordning. För barnens skull bör poolsäkerheten vara prioritet ett.

Det är viktigt att tänka på att vilken säkerhetsutrustning man än har installerat så finns det inget sätt att ersätta de vuxnas uppmärksamhet och ansvar när det kommer till att övervaka swimmingpoolen. Vi måste vara försiktiga med illusionen av trygghet som kan komma när man installerat olika säkerhetssystem

För barn under 6 år är drunkning den vanligaste dödsorsaken. De flesta drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler. Mer information finns här. 20 sekunder kan vara tillräckligt för ett barn att drunkna i 20 cm vatten.

 

Med aktiva kampanjer informerar även staten om att säkerhetsanordningar aldrig kan ersätta vuxnas uppmärksamhet. Alla poolägare måste vara medvetna om att olyckar kan ske snabbt och tyst.

De senaste åren har mer än 50% av tillbuden skett när en vuxen varit i närheten. Att bara vara närvarande är inte det samma som att aktivt övervaka poolen och barnen!

För att vara effektiv måste övervakningen vara aktiv - uppmärksamheten måste vara fokuserad och exklusivt riktad mot barnen. Att förebygga och förhindra tillbud är det bästa sättet att undvika drunkningsolyckor.