• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

Precisio - den nya generationen poollarm

Utrustad med en kraftfull mikroprocessor är Precisio poollarm den optimala säkerhetsutrustningen. Den har den senaste teknologin som hela tiden läser av poolens rörelser och direkt upptäcker om en kropp i vattnet. Om ett tillbud sker ljuder en stark signal som direkt varnar dig.

Poollarm: det enda aktiva säkerhetssystemet för din pool

Poollarm är den enda säkerhetsanordningen som aktivt varnar ansvariga vuxna om ett barn behöver hjälp. Precisio poollarm bevakar poolen när den inte används:

  • Det är den enda säkerhetprodukten som varnar vid ett tillbud och ger signal på mindre än 12 sekunder.
  • Poollarmet är det bästa komplementet till andra säkerhetsanordningar som exempelvis staket och pooltäckning.
  • Det är det enda säkerhetssystemet som automatiskt aktiveras efter att poolen slutat användas.
  • Poollarmet är den mest ekonomiska och enklaste produkten att installera.