• Välkommen till Vattenkvalité

    Ett handelshus för ledande produkter inom bad

1. Universal 

Universalalandningen är en all-around lösning för som passar i princip alla typer av banor. Den kan installeras både i golvnivå eller upphöjd. För att ta sig upp använder man de integrerade trapporna.

2. Sofa 

Sofa landningen ger maximal säkerhet med högsta möjliga komfort. Denna landning kan installeras i marknivå eller upphöjd ovan jord. För att ta sig upp använder man de integrerade trapporna.

3. Sofa Special 

Sofa Special landningen är en mjuklandning i en befintlig pool. Man bromsas säkert upp i landningsområdet och landar sedan i den intilliggande poolen. Detta bidrar till minskad risk för kollision vid landningen.